Posted in 專題系列 風水

從生活著手的改善運程方法 三

以前嘅私樓,部份主人房有獨立浴室,稱為套房,然後,多左工人房都會有獨立浴室,再然後,更出現一啲一間屋會有兩間甚至再多套房嘅單位。(復式或獨立屋另計) 好多人都認為各自用各自嘅廁所比較衛生,不過,廁所係…

詳細內容 從生活著手的改善運程方法 三