Posted in 專題系列 工作

從生活著手的改善運程方法 四

早幾期講嘅傢俱對運程嘅影響,有人同我講佢屋企無喎。(朋友,你買番張床/張飯檯未丫?) 咁今期就講樣每間屋都有嘅野-去水渠。 好多家庭應該都試過冬天廚房盛盤去水慢,甚至有長髮成員嘅家庭,一年四季都因為掉…

詳細內容 從生活著手的改善運程方法 四
Posted in 專題系列 風水

從生活著手的改善運程方法 三

以前嘅私樓,部份主人房有獨立浴室,稱為套房,然後,多左工人房都會有獨立浴室,再然後,更出現一啲一間屋會有兩間甚至再多套房嘅單位。(復式或獨立屋另計) 好多人都認為各自用各自嘅廁所比較衛生,不過,廁所係…

詳細內容 從生活著手的改善運程方法 三
Posted in 專題系列 工作

從生活著手的改善運程方法

改運,好多人都好有興趣,我亦常被人問起點改運。 有啲人認為擺咗個風水陣,守株待兔地等好運降臨就得;亦有啲人認為搞壇大龍鳳出黎,祭天祭地乜都祭,自然求仁得仁。 風水同祭祀祈福固然係(兩)種好好改運嘅方法…

詳細內容 從生活著手的改善運程方法
Posted in 工作 民間風俗 玄學小註解 陽宅風水 風俗知識 風水

風俗習俗-謝灶

未知大家家中有否謝灶這習慣,由於我家「最高話事人」即係我媽,娘家多出廚師,自小她家裡就有謝灶這個習慣。 相傳灶君老爺除咗負責睇住廚房,確保爐灶平安之外,亦負責監察住每家每戶日常生活,到咗年底農曆十二月…

詳細內容 風俗習俗-謝灶
Posted in 工作 旅遊 玄學小註解 生活 風水

台北行之山山水水

除了post日曆外,就算玄學相關的事,我也經常抽不出時間來寫,更遑論在這裡寫私人事。 有看我facebook專頁的人應該都知上月我去了一趟台灣,說過會寫一下見聞,誰知只有時間簡單地在專欄內寫。襯今晚有…

詳細內容 台北行之山山水水